Cây Lấy Mật Ong

Cây lấy mật ong (còn được gọi là ống nhỏ giọt mật ong, cây đũa mật ong, que mật ong, thìa mật ong hoặc dụng cụ rót mật ong) là một dụng cụ nhà bếp được sử dụng để thu thập chất lỏng nhớt (thường là mật ong hoặc xi-rô) từ một vật chứa, sau…

Category:

Mô tả

Cây lấy mật ong (còn được gọi là ống nhỏ giọt mật ong, cây đũa mật ong, que mật ong, thìa mật ong hoặc dụng cụ rót mật ong) là một dụng cụ nhà bếp được sử dụng để thu thập chất lỏng nhớt (thường là mật ong hoặc xi-rô) từ một vật chứa, sau đó được phân phối ở một vị trí khác.