Cây Phết Bơ Bằng Gỗ

Cây Chét Bơ Bằng Gỗ Được Sử Dụng Để Chét Bơ, Pate Và Các Loại Sốt. An Toàn Và Không Độc Hại. Được Sản Xuất Bằng Thân Gỗ Cây Nhãn. Bên Ngoài Được Bảo Vệ Bởi Lớp Mủ Thông Và Dầu Gấc. Vô Cùng An Toàn Cho Sức Khỏe

Category:

Mô tả

Cây Chét Bơ Bằng Gỗ Được Sử Dụng Để Chét Bơ, Pate Và Các Loại Sốt. An Toàn Và Không Độc Hại. Được Sản Xuất Bằng Thân Gỗ Cây Nhãn. Bên Ngoài Được Bảo Vệ Bởi Lớp Mủ Thông Và Dầu Gấc. Vô Cùng An Toàn Cho Sức Khỏe