Đũa Gỗ

Đũa gỗ có hai loại Loại 1 – Đũa ăn gỗ: 22.5 cm x 0.7 Loại 2 – Đũa gỗ nấu ăn: 33 cm x 0.8 cm Chúng được làm từ Cây Nhãn rất thân thiện với môi trường

Category:

Mô tả

Đũa gỗ có hai loại

  • Loại 1 – Đũa ăn gỗ: 22.5 cm x 0.7
  • Loại 2 – Đũa gỗ nấu ăn: 33 cm x 0.8 cm

Chúng được làm từ Cây Nhãn rất thân thiện với môi trường