Muôi Gỗ

Muôi Gỗ – Bộ Dụng Cụ Tuyệt Vời Dành Cho Nhà Bếp. Chịu Nhiệt Cao Và Có Độ Bền Cao Được Phủ Bên Ngoài Bằng Lớp Mủ Thông & Dầu Gấc, An Toàn, Không Độc Hải Và Không Ảnh Hưởng Đến Sức Khỏe

Category:

Mô tả

Muôi Gỗ – Bộ Dụng Cụ Tuyệt Vời Dành Cho Nhà Bếp. Chịu Nhiệt Cao Và Có Độ Bền Cao

Được Phủ Bên Ngoài Bằng Lớp Mủ Thông & Dầu Gấc, An Toàn, Không Độc Hải Và Không Ảnh Hưởng Đến Sức Khỏe